НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА НА ТЕМА „МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“
Медиа:

Община Свищов, Отдел „Образование“,

С любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Велико Търново

и във връзка с отбелязването на 140 години от създаването на предучилищното образование в България

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА

на тема

„МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“

 


Регламент:

I. Изисквания за възраст – участниците в конкурса трябва да са на възраст от 4 до 7 години вкл.;

II. Изисквания към творбите:

 1. Категория „Рисунка“
 • Максимален размер 29.7*42 см. (формат А3);
 • Техника на рисуване – по избор;
 • Идентификационни данни, които трябва да бъдат нанесени на гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл), изписани с печатни букви или напечатани върху залепен лист с формат A6, както следва:
  • име на рисунката;
  • трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане;
  • пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
  • трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail;
  • пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас.

Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към рисунката. Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

 1. Категория „Снимка“
 • Технически изисквания – допустимо е представянето на снимки както разпечатани на фотографска хартия така и в дигитален формат.
 • Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
  • обработка на яркост и контраст;
  • изостряне на изображението;
  • прекадриране на снимката.
 • Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.
 • Идентификационни данни, които трябва да по-удачен начин да придружават снимката, както следва:
  • име на снимката;
  • трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане;
  • пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
  • трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail;
  • пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас.

Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към снимката (за творби, които се предават  на разпечатани на фотографска хартия и се предават на място или се изпращат по пощата) или да се приложи като прикачен файл към писмо, с което се изпраща снимката (за творби, които се представят по  електронна поща).  Снимки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

III. Представяне на творбите:

 1. Срокът за приемане на предложенията е до 17:00 часа на 10 юни 2022 г.
 2. Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не участват в конкурса.
 3. Предложенията се приемат:
 • По Електронна поща – при участие със снимка в дигитален формат;
 • В Отдел „Образование“, сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов), на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, стая: Ст. експерт училищно образование и Технически организатор – при участие с творба, която е на хартиен носител.

 

IV. Резултати и награди:

 1. Ще бъдат присъдени следните награди:
 • За рисунка – за първо,за второ и за трето място;
 • За снимка – за първо,за  второ и за трето място.
 1. Резултатите ще бъдат обявени на 16.06.2022 година на интернет страниците на Община Свищов (svishtov.bg) и на отдел „Образование“ ( www.obrazovanie-sv.bg)
 2. Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.
 3. Повече информация може да получите на e-mail: obrazovanie@svishtov.bg или на тел.: 0882303509; 0889251516

Успех на всички участници!

 


Регламент за участие в конкурс за рисунка и снимка на тема „Моята детска градина – Дом на мечтите“

Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни