„Национален знак за качество“ за три eTwinning проекта  на СУ „Николай Катранов“
Медиа:

За поредна година участието на СУ „Николай Катранов“ в програма „eTwinning“ е оценено високо. С „Национален знак за качество“ са отличени следните три проекта на училището:

„In the world of the school of the futurе (В света на училището на бъдещето)“ – интересен проект на педагози, който представя и обобщава опита на учители, повишили квалификацията си по време на структурирани курсове по КД1 на Програма „Еразъм+“. Създаден е своеобразен наръчник за използване на ИКТ инструменти и ресурси в съвременното училище. Съществува интерактивност и сътрудничество с изработване на общ продукт – дигитална книга.

„Code the Future“  – проект с участието на международни екипи. Създадени са няколко общи продукта. Осъществени са междупредметни връзки между математиката, технологиите и проектирането. Налична е много комуникация между отделните партньори. Образцово структуриран TwinSpace.

„Пътешествието на Читателски STEAM клубове“ – национален проект на 8 български училища, който си поставя за цел да обучи учениците в умения за критично четене, оценка и подбор на качествени четива на база текст, илюстрации, оформление на книжки чрез електронни ресурси. В проекта е приложен интердисциплинарният подход. Използвани са различни интерактивни методи, обмислени и представени отлично.

Поздравления за координаторите на проектите: г-жа Стефка Николаева, старши начален учител, г-жа Оля Михова, старши учител по английски език и г-жа Йорданка Илиева, старши учител по информатика и ИТ, както и за всички учители, ученици и родители, участвали в проектните дейности!

Мотивираната работа, иновативните идеи, високият професиоанизъм на екипа в СУ „Николай Катранов“ са повод за поредна година училището да бъде наградено и като „eTwinning училище“.