Национална конференция на младите педагогически специалисти„Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“
Медиа:

В периода 16 – 18 октомври 2020 г. в гр. Хисар се проведе Национална конференция на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“. Представители на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов бяха Маринела Антонова (учител ЦДО на 4-ти „а“ клас) и Милка Венкова (учител ЦДО на 4-ти „в“ клас).
Участието в конференцията даде възможност на младите учители да развият компетентности в две направления:
– възможност за споделяне на добри практики за работа в дигитална среда (електронни платформи);
– участие в обучение за придобиване на 2 квалификационни кредити на тема „Дигитализацията на образованието – новите ИКТ в училище“ с обучителна организация ПАНИО към Сдружение „Синдикат на българските учители“;
Представените научни разработки от младите учители вече са включени в сборник с научни публикации от форума, като труда на г-жа Антонова и г-жа Венкова е на първо място в сборника. Екземпляр от „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“ може да откриете в училищната библиотека.

Поздравления за младите педагогически специалисти на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов с пожелания за много професионални успехи!