Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ в СУ „Димитър Благоев“

На 14.01.2021 г. от 15.00 часа се проведе онлайн пресконференция във връзка с изпълнението на дейностите по
Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“. СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов
ни запозна с информация за напредъка в изпълнението на основните дейности, включени в проекта и постигнатите до момента резултати.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ има за цел да повиши интереса на учениците
и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове
с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

Проектът е на обща стойност 326 650,50 лв. като принос от НП „Изграждане на училищна среда“ – 296 955,00 лв. и собствен принос – 29 695,50 лв.

STEM центърът обхваща три класни стаи в Корпус А с коридори и съществуваща зона за природолюбители „Зелена класна стая“
с приблизителна площ 200 квадратни метра. Изборът е основан на улеснен достъп и за деца със специални образователни потребности(СОП).

В трите секции ще има интерактивни дисплеи и дъски, 3D принтер, 3D скенер,
даващи възможност за онагледяване на учебния материал. Предвидени са лабораторни станции,
мобилни дигитални лабораторни комплекти, 3D модели и макети, магнитна дъска и комплекти по теми.