Национално проучване регистрира спад на ромската неграмотност

Заетостта на ромите за десет години се е увеличила от 19% на 45%, тревожно обаче расте броят на децата в сегрегирани училища
Национално представително проучване за образованието и реализацията на ромската общност от края на 2019 година и началото на 2020 година показва, че ромите са увеличили своето участие в образователната система – като обхват на учениците и в средното образование, и във висшето образование.
„Много позитивно са се променили всички нагласи, така че да учат и момичета, и момчета. Изключително позитивни промени се регистрират“, коментира пред БНР социологът Алексей Пампоров от Тръста за социална инициатива.
Извадката обхваща над 4 100 души. Направена е по методология на Програмата за развитие на ООН от 2011 година. Това не е моментно проучване на нагласите, проследява се житейската история на няколко поколения, уточни Алексей Пампоров в предаването „Хоризонт до обед“. Целта е да се съпоставят данните за десетгодишен период и да се отчетат разликите.

Делът на ромите, които завършват висше образование например, е нараснал 6 пъти, но все още е малък. Регистрира се спад на неграмотността, особено сред онези, които не живеят в сегрегираните квартали. При направената допълнителна извадка, проследяваща тези разлики при роми, които живеят в смесени квартали, се отчита грамотност от 92%, което изследователят коментира като много близко до средната стойност за страната. „Географски е най-зле там, където има големи гета с големи проблеми.“
Колкото повече години прекарват ромските деца в детска градина, толкова по-висока е вероятността да завършат средно или висше образование, гласи друг от изводите на изследователите. Делът на завършилите висше образование е два пъти по-висок сред ромите, които са посещавали детска градина. „Изключително важно е да се осигури достъп на ромските деца до детски градини, тъй като имаме много нисък обхват там – около 25-30%, това варира в страната. Държавата трябва да инвестира в този посока“.

Заетостта на ромите за десет години се е увеличила от 19% на 45%, показва националното проучване.
Професионалните гимназии са много добър ключ за интеграцията, а увеличаването на годините в образователната система действа като превенция срещу ранните бракове, обобщи Алексей Пампоров.

Единствената негативна тенденция, която регистрира изследването, е засилването на образователната сегрегация. От 31% през 2011 година в момента 47%, или почти половината ромски деца, учат в училища, в които има само ромски деца, коментира Алексей Пампоров. „Говорим за един абсолютно неприемлив и в европейски, и в глобален аспект феномен“.

Източник: БНР