Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и
екипът на катедра „Бизнес информатика“

организират

Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“
e·BI·Competition 2021

1. Предизвикателството

В ера, в която все повече и повече данни се „произвеждат“ и циркулират през различни онлайн мрежи и платформи, решихме да предизвикаме Вашите аналитични способности и възможности за визуална комуникация.

Целта на настоящото задание е да ни разкажете визуално каква история се крие зад данните, които Ви предоставяме. За постигането на тази цел трябва да използвате подходящите, според Вас, визуализации, подплатени с кратък текст към тях, констатиращ откритото от Вас.

Провеждането на състезанието ще премине в два кръга:

I кръг: участниците подготвят и предават разработките с визуализациите;
II кръг: авторите на петте най-добри разработки представят историите си и защитават идеите за избраното визуализиране онлайн пред жури.
Повече информация за условията на състезанието и указанията към участниците може да намерите ТУК

2. Условия за участие

В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас на всички средни училища в страната. Участието в състезанието е индивидуално и не изисква познания по програмиране.

Формуляр за участие: ТУК

3. Важни срокове

9 май 2021 г. (неделя) – краен срок за изпращане на всички разработки
(на електронна поща a.bozhikov@uni-svishtov.bg)

11 май 2021 г. (вторник) – обявяване на петте най-добри разработки в сайта на състезанието

13 май 2021 г. (четвъртък) – онлайн представяне на класираните пет разработки пред жури, състоящо се от преподаватели от катедрата и представители от практиката, и определяне на призовите места

Всички участници ще получат е-сертификати за участие в състезанието, а класираните на първите три места ще получат и е-грамоти.

За допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
Катедра „Бизнес информатика“
гл. ас. д-р Искрен Таиров – тел. 0878 49 80 02
гл. ас. д-р Асен Божиков – e-mail: a.bozhikov@uni-svishtov.bg