НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА“

ПРЕДИЗВИКВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI И XII КЛАС ДА ПОКАЖАТ СВОИТЕ КРЕАТИВНОСТ И АНАЛИТИЧНОСТ КАТО УЧАСТВАТ В

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА

„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

С 8 ГРАФИКИ И 5 ЧИСЛА“

Състезанието е част от мероприятията,
посветени на 85-годишнината на Стопанска академия “Д. А. Ценов”

В състезанието се допускат екипи от ученици или индивидуални участници под ръководството на техни учители в ролята на ментори.

Участниците в състезанието трябва да изпратят разработка по обявената тема, в обем между 5 и 10 страници на e-mail: spm@uni-svishtov.bg.

Всички автори на разработки и техните ментори ще получат сертификати за участието си в състезанието, а най-добре представилите се ще получат грамоти.

Регистрационна карта: ТУК

Важни срокове:

29 април 2021 г.  – краен срок за регистрация и изпращане на разработките на e-mail: spm@uni-svishtov.bg;

10 май 2021 г. – обявяване на резултатите от състезанието;

14 май 2021 г. – изпращане грамоти на победителите и сертификати за участниците.

Условията на състезанието и указания за участниците могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Плакат: ТУК

За контакти:

Катедра “Статистика и приложна математика”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

ул. ”Ем. Чакъров” №2

гр. Свищов, п.к. 5250,

0883 33 41 98 – гл. ас. д-р Тихомир Върбанов,

0898 68 30 77 – гл. ас. д-р Евгени Овчинников

e-mail: spm@uni-svishtov.bg

facebook: https://www.facebook.com/spm.svishtov