Национално ученическо състезание по „Управление на проекти“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и

Катедра „Стратегическо планиране“

организират

Национално ученическо състезание по „Управление на проекти“ (31.03.2021 г.)

1. Условия за участие:

В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас на всички средни училища. Допуска се участие както на индивидуални участници, така и на екипи.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ: ТУК

2. Важни срокове:

31 март 2021 г. (сряда) – краен срок за изпращане на попълнения формуляр на проекта.

3. Процедура за изпращане и оценка:

Формулярът се записва във вида Име_фамилия_град (например Ivan_Petrov_Svishtov) и изпраща на имейл sp@uni-svishtov.bg в срок до 31.03.2021 г. В полето „Тема“ се посочва „NUSUP-2021“.
Комисията за оценка на проектите ще бъде съставена от академични преподаватели от катедра „Стратегическо планиране” и представители от практиката.
Всички участници ще получат сертификати за участие в конкурса, а класираните на първите три места ще получат и грамоти.

ПЛАКАТ: ТУК

За допълнителна информация:
доц. д-р Христо Сирашки – тел. 0887 52 32 35

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – тел. 0887 63 00 33

sp@uni-svishtov.bg

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,

Катедра „Стратегическо планиране“