НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И X КЛАС  В ОБЩИНА СВИЩОВ
Медиа:

Десетокласниците се явяват на Национално външно оценяване за втора поредна година. Седмокласниците чрез този изпит влизат в гимназиите след 7-ми клас.

По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по математика. Изпитният вариант, от два възможни, беше изтеглен тази сутрин в МОН в присъствието на заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача. Оценката от националното външно оценяване  в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути. С резултата в Х клас учениците продължават образованието си във втори гимназиален етап.

Общият списъчен брой на учениците от Община Свищов, които трябва да се явяват на изпит днес е 457, от които 238 седмокласници  и 219 десетокласници. За полагане на изпит се явиха общо 445 ученици, 12 (7 седмокласници и 5 десетокласници) отсъстват по неясни причини.

За явилите се 212 десетокласници  изпитът започна в 9 часа, а за явилите се 231 седмокласници започна  в 10 часа.

Всички ученици, и от 7 и от 10 клас, днес провеждат изпита в собствените си училища. Изпити се полагат в ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково, ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  с. Морава, ОУ „Филип Сакелариевич“,  СУ“Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“,  СУ „Цветан Радославов“, СПГ „Алеко Константинов“ и ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. Към момента изпитния ден на територията на Общината протича нормално.

Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 28 юни.