Второкласници от СУ „Димитър Благоев“ се включиха в глобалната инициатива  на УНИЦЕФ и партньори  „Най-големият урок в света“
Медиа:

На 24.02.2020 г. в часа на класа, учениците от II-ри „в“ клас, с класен ръководител г-жа Сашка Илиева, участваха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ и партньори „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е да запознаем младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
Урокът бе на тема „Безопасна учебна среда” и се фокусира по-конкретно върху прекратяване на насилието в и около училище, така че децата да учат в безопасна среда. След въвеждащото анимирано видео, децата работиха по илюстрация и се опитаха да генерират идеи какво може да се направи, за да учат децата в безопасна среда.

По информация на СУ“Д.Благоев“- гр.Свищов