НЕУЧЕБНИ ДНИ ОТ 28.01.2020 Г. ДО 07.02.2020 Г.

Със заповед №РД09-213/ 28.01.2020 г. на министъра на образованиетои науката Красимир Вълчев, дните от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. включително са определени за неучебни за училищата от област Велико Търново.

Детските градини на територията на община Свищов ще продължат да работят в условията на грипна епидемия.