Нов проект за СПГ

Гимназията спечели нов проект – „Европейски стандарти за качество на професионалното образование“

 

Вече осем години Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ успешно реализира проекти по програма Еразъм+. В момента проектът „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ е в напреднал етап на изпълнение. В него участват четири целеви групи, съставени от ученици от професионални направления „Ресторантьор“, „Електротехника и енергетика“ и „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ и една група учители. През месец май се проведоха заключителни семинари във връзка с приключени мобилности.
Електро- и топлотехниците проведоха своята мобилност в град Портсмут, Великобритания в рамките на три седмици. Учениците се запознаха с практиката във Великобритания за използване на комбинирана енергия от възобновяеми и традиционни източници. На семинара учениците  демонстрираха знания и умения, придобити по време на мобилността, като акцентираха върху ползите от еко-енергията, възобновяемите енергийни източници и иновациите в енергоспестяващите технологии.
Другата реализирана мобилност е на преподавателите по професионална подготовка, включително директор и заместник-директор, които посетиха Берлин, Германия, където се запознаха с дуалната система на обучение. На семинара се подчерта, че в Германия системата на образованието пряко обслужва пазара на труда и професионалните училища подготвят необходимите кадри за бизнеса. Така се елиминира проблемът с липсата на стаж, което пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия след завършване на училище. Дуалната система e модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. На семинара присъстваха представители на професионални гимназии и обучителни организации, работодатели и учители.
Благодарение на дългогодишната работа по програма Еразъм+ и придобита Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), гимназията кандидатства и спечели нов проект – „Европейски стандарти за качество на професионалното образование“. В него се предвиждат да участват три целеви групи. Първата група е от ученици от професия „Готвач“, на които им предстои триседмична производствена практика в Корк, Ирландия през юли 2020 г. Втората – ученици от професиите „Моделиер-технолог на облекло“ и „Оператор в производството на облекло“ – триседмична производствена практика в Римини, Италия – юли 2020 г. Трета група – учители по професионална подготовка – едноседмична мобилност в Портсмут, Великобритания – април 2020 г.
Следващата учебна година СПГ „Алеко Константинов“ ще започне реализацията на новоспечеления проект.

 

По информация на СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов