НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ ДИРЕКТОРА НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

Уважаеми колеги,

 

Скъпи ученици,

 

Време е да изпратим с благодарност годината , която си отива. Нейните предизвикателства ни научиха да откриваме нови възможности и да оползотворяваме в по-висока степен потенциала, който носим.

 

Благодарение на волята и труда, който всеки учител и ученик вложи, както и на подкрепата на нашите партньори – родители и работодатели, Търговската гимназия постигна своите цели и през тази година.Усилията ни са насочени към младите хора – нашите ученици. Създаването и поддържането на убеденост, че успешната реализация в живота зависи от притежаваните знания, умения и нагласи и доверието, че в нашата гимназия ги получат – това е доказателството за успех. Амбицията за участие в проекти, олимпиади, състезания, конкурси и удовлетвореността след спечелените призови места – това е радостта от успеха. И през тази година към общността на любимата Търговска гимназия се присъединиха любознателни и упорити млади хора, които утвърждават визията на Първата българска търговска гимназия с вековни образователни традиции, иновативен дух , чиито възпитаници са успешно реализирани личности, утвърждаващи устойчивото развитие на България.

 

Уважаеми колеги и партньори, скъпи ученици, приемете моите благопожелания за здраве, увереност в собствените сили, трудолюбие и готовност за отговор на всички предизвикателства по пътя към щастието.

 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ и ЩАСТЛИВА 2021 ГОДИНА!

 

С новогодишен поздрав,

 

Румяна Иванова