Новоприети свищовски студенти се записаха още в деня на първото класиране
Медиа:

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от първото класиране за Кандидатстудентска кампания 2020 и най-нетърпеливите се записаха още в същия ден. Първокурсниците получиха своите заверени студентски книжки във Фронт офис „Обслужване на студенти”.
Първият записан студент е Георги Сирашки от Свищов, приет по първо желание – специалност „Управление на проекти” в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Той стана първия студент в 85-ия випуск, който приема Свищовското висше училище и получи своята студентска книжка от декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Маргарита Богданова. Тя поздрави вече записания първокурсник и подчерта, че избраната от него специалност е първата в България програма в ОКС „бакалавър”, разработена от катедра „Стратегическо планиране” при СА „Д. А. Ценов”.

Първият записан студент в задочно обучение по държавна поръчка е Весела Проданова от Плевен, избрала да се обучава в спец. „Стопанско управление”. В първия ден от обявяване на резултатите се записа и първият приет в дистанционна форма на обучение – Глория Ангелова от гр. Лом, избрала спец. „Международни икономически отношения”. В същия ден бяха подадени и документите на първия заявил желание за настаняване в студентските общежития – Лорена Петрова от гр. Белене, приета в спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”. Лорена ще се възползва от възможността, която Стопанската академия предоставя за своите първокурсници в редовна форма по държавна поръчка за безплатно настаняване в студентските общежития за първата година от обучението им.
Като мотиви за избор на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват високата оценка сред работодателите за възпитаниците на Свищовското висше училище, отличната подготовка на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация. Важни фактори за избора им са също социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот в Свищов, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми.
Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2020/2021 година в ОКС „бакалавър”, направления „Икономика” и „Администрация и управление” е за обучение, субсидирано от държавата и обучение, финансирано от обучаемите. За редовно обучение по държавна поръчка прием се осъществява по 15 специалности, а за задочно – по 14. При платената форма, за редовно обучение специалностите са 15, за задочно – 16, а за дистанционно – 13.

Студентът, приет с най-висок бал на първо класиране е Виктория Ванкова от София. При максимален бал 30, тя е постигнала бал 29.97 и е избрала да се обучава в спец. „Счетоводство и контрол”, в дистанционна форма. За редовно обучение по държавна поръчка с най-висок бал – 29.74, е приета Ивет Горанова от Долна Митрополия, посочила като първо желание спец. „Икономика на търговията”. С най-висок бал – 29.49, за задочно обучение по държавна поръчка е приета Ванеса Тошева от Видин, избрала спец. „Бизнес информатика”.
Кандидат-студентите, които не са приети при първо класиране, продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 22.07.2020 г., включително. Работното време на Фронт офиса за записване на новоприетите студенти в Свищовската академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 16:00 ч.
Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 23 юли 2020 г. В него ще участват също явилите се на кандидатстудентски изпит на 18 юли, както и подалите документи до 22 юли, кандидатстващи с: оценка от държавен зрелостен изпит; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади.
Приемът на документи за кандидатстване в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Документи за участие в Кандидатстудентска кампания 2020 се подават лично или чрез друго лице в: кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов” – Свищов; локалните офиси на СА „Д. А. Ценов” в гр. София, гр. Стара Загора и гр. Добрич; ONLINE на www.uni-svishtov.bg; офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) – www.ckpi-bg.com; офисите на Националната асоциация за прием на кандидатстудентски документи (НАПС) – www.naps.bg.
За кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, до края на тазгодишната кампания ще бъдат проведени още четири изпитни сесии – на 18 юли, 1 август, 29 август и 19 септември 2020 г.
Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанската академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалности и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.

 

По информация на: СА „Д. А. Ценов”