НП “ Заедно за всяко дете“ в детска градина „Слънчо“
Медиа:

В изпълнение на дейности по национална програма „Заедно за всяко дете“, в ДГ „Слънчо“ посетители бяха служителите на служба Пожарна безопасност, гр.Свищов. Децата бяха щастливи да влязат в ролята на малки пожарникари заедно с добрите чичковци – огнеборци.
В детската градина се проведоха игрови ситуации по безопасно движение на пътя. Съвместно със служителите на пътна полиция се проведе и обучителен тренинг „ Уча се да пресичам правилно“. В изпълнение на проекта предстоят още много интересни и вълнуващи срещи за децата.
ДГ „Слънчо” е сред одобрените за работа по модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищно и училищно образование” на НП „Заедно за всяко дете”.
Детската градина също е една сред одобрените за работа по модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищно и училищно образование” на НП „Заедно за всяко дете”. За осъществяване на целите по проекта детската градина ще си партнира със служители на РПУ – гр.Свищов, РСПБЗН. Дейностите по проекта стартираха с началото на учебната година.

Допустимите дейности по програмата са:
Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата;
• Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;
• Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.;
• Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.

Благодарност към всички за подкрепата!