НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ПДТГ

И тази учебна година ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ ще реализира дейности по Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ – 2020 година. Проектът включва дейности по провеждане на Дни на неформалното образование – обучение и групови тренинги с родителите. Първата обучителна сесия на тема: „Професионално и кариерно развитие“ ще се проведе на 4 ноември от външен лектор – Марияна Георгиева. Тя е докторант по Педагогическа психология във Великотърновския университет. Марияна Георгиева е обучавана в системен подход и фамилна терапия в ПИСЕЛ ( Психотерапевтичен институт за социална екология на личността). Работила е като експерт и обучител за организации като Съвет на Европа, Програма за развитие на ООН в България, Институт «Отворено общество», «Хюман Динамикс»-Австрия. Екипът, разработил проекта, изказва своята благодарност към госпожа Георгиева за това, че за втора поредна година тя се включва в дейностите по НП „Заедно за всяко дете“ и провежда обучение с родители на ученици от ПДТГ.

Следващите обучителни сесии са на 9 ноември и включват следните теми:

„Езикът, който ни събира и езикът, който ни разделя“ – обучението ще се проведе от Альоша Кушлов – главен учител в ПДТГ;
„Образованието – път към бъдещето” – обучението ще се проведе от Петя Гутева – учител общообразователен учебен предмет в ПДТГ;
„Семейството и училището като партньори“ – обучението ще се проведе от Румяна Пенева – педагогически съветник в ПДТГ.
Поради усложнената епидемиологична обстановка в страна и с оглед опазване живота и здравето на учениците, родителите и учителите, обучителните сесии ще се проведат в електронна среда от разстояние, посредством използване на възможностите на MS Teams.

Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“<