Областен конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край“

През 2018 година в Община Лясковец, с подкрепата на Областна администрация, Велико Търново бе проведено първото издание на Областен конкурс за рисунка на тема „Фолклорните традиции в моя роден край“.
Добрите постижения на учениците и големият интерес дадоха увереност в успешността на инициативата. Конкурсът се провежда всяка година в края на месец май. Обхваща учениците от I до ХII клас в три възрастови групи. Целта му е да утвърди фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната система на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване с богатството на българския бит, фолклор и култура. Тази година очакваме същия интерс интерес при организирането и провеждането на конкурса. Размер а4 или А3- живопис, графика или приолжно изкуство. Всеки участник може да представи до 3 творби. Срок- 30 април 2021 година.