ОБЩИНА СВИЩОВ И ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ ОСИГУРИХА БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ
Медиа:

Това стана ясно на срещата, организирана от Община Свищов и Институт Перспективи, на която бе представена г-жа Dandan Tang, преподавател-доброволец от Китай, която през следващите месеци ще преподава китайски език и култура на свищовските ученици.

„Интересът към китайския език и култура през последните години се повиши не само в България, но и в световен мащаб. Причините за това са свързани със засилване ролята на Източна и Югоизточна Азия като фактори, определящи икономиката и политиката в света. В този контекст бих искала да отбележа, че чрез владеенето на чужди езици ние не само разширяваме хоризонтите си, но и инвестираме в развитието на бъдещите поколения чрез наследството, което оставяме. Интересът към обучението по китайски език в гр. Свищов нараства с всяка изминала година“  с тези встъпителни думи се обърна д-р Анелия Димитрова-зам. кмет към участващите в срещата директори на образователните  институции в Общината, разяснявайки логическата връзка между възникналата необходимост от чуждоезиково обучение, последвалите действия и интензивната комуникация, протекла между Община Свищов, Институт Перспективи и Институт „Конфуций“ към ВТУ  „Св.св. Кирил и Методий”.

Обучителния курс  е насочен към ученици от гимназиален етап, тъй като основен език на самото обучение е английският. Предвижда се да бъдат сформирани общо 4 групи, по една  в СУ „Николай Катранов“ и ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, а останалите две ще са сборни от останалите училища в Общината. След приключване на курса на обучение желаещите могат да се явят на изпит и след успешното му полагане ще  получат сертификат HSK, който съответства на ниво А1 от  Общо европейска езикова рамка.

Успоредно с уроците по китайски език ще бъдат организирани и различни инициативи, на които ще бъде представена китайската култура и традиции.

 

Дейността на китайските доброволци в България е регламентирана в Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, сключено между МОН и Министерство на образованието на Китайската народна република.