ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

По инициатива на кмета д-р Генчо Генчев и като част Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали, Община Свищов обявява конкурс за добри практики и инициативи, свързани с разделното събиране на отпадъците в образователните институции в града.

За участие в конкурса, кандидатът (училище или детска градина) трябва в резюме да опише каква е целта и какъв ефект и резултат ще се постигнат от прилагането на добрата практика или инициатива, както и да приложи снимков и/или видеоматериал. Така окомплектованите материали се изпращат в срок до 30 ноември 2021 г. на електронна поща obrazovanie@svishtov.bg

Наградата в размер на 3000 лв. е осигурена от Община Свищов  и ще бъде присъдена за  инициатива или добра практика  с екологична насоченост.