ОБЩИНА СВИЩОВ обявява ONLINE КОНКУРСИ

„Инициатива на 2020 година“

„Послание към 2021 година“

Поради Covid епидемията, Коледните конкурси на Община Свищов тази година ще бъдат само два и ще се проведат ONLINE.

Условия за участие в двата конкурса:
1. Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, семейства, граждани и др.
2. Предложенията се приемат в писмен вид до една страница – формат А4, печатен или ръкописен текст.
3. За „Инициатива на 2020 година“: съдържанието на текста описва вида, целите, резултатите и ползите от проведената инициатива. Може да се приложат снимки.
4. За „Послание към 2021 година“: текста може да бъде проза или мерена реч.
5. В писмата с предложения да са посочени име и фамилия на автора или име на организацията, лице и телефонен номер за контакти.
6. Срокът за приемане на предложения е от 1 до 22 декември (включително).
7. Предложенията се приемат на e-mail: konkursi@svishtov. bg
8. Резултатите ще бъдат обявени на 1 януари 2021 година на www. svishtov. bg и на Facebook: Култура Община Свищов
9. Наградите ще бъдат изпратени на победителите.
10. Повече информация може да получите на e-mail: konkursi@svishtov. bg или на тел.: 0631/ 60747

Успех на всички участници!

Култура Община Свищов