ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА ТРАДИЦИОННИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“
Медиа:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с празниците на града „Свищовски лозници“, които ще се проведат
на 25, 26 и 27 септември 2020 година,

ОБЩИНА СВИЩОВ

обявява

ТРАДИЦИОННИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ”

В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение, изпратено в  пет еднообразни екземпляра в печатен вид. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.

Тема на конкурса: свободна

Награди на конкурса:

1. Наградата за поезия „Николай Искъров” – 300 лева

2. Първа награда – 200 лева

3. Втора награда – 150 лева

4. Трета награда – 100 лева

5. Две поощрителни награди – по 50 лева

Краен срок за получаване на творбите: 11 септември 2020 година.

Адрес за получаване:
5250, гр. Свищов, област Велико Търново,
ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”,
за Таня Ликова – гл. експерт „Култура“

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27 септември 2020 година от 10.30 ч., в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg

Телефони за информация: 0631/ 64351 – главен експерт „Култура“

ВАЖНО! Предвид епидемичната ситуация в страната, са възможни промени. В случай на невъзможност да се проведе награждаването, организаторите ще се свържат с наградените, а наградите ще им бъдат изпратени.