ОБЩИНА СВИЩОВ ОТЛИЧИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ПЪРВИЯ ОБЩИНСКИ ЕКОКОНКУРС
Медиа:

Община Свищов проведе конкурс за добри практики, свежи идеи и нови зелени инициативи, свързани с разделното събиране на отпадъци в образователните институции. Целта е да се насърчи екологичното мислене, както и да се допринесе за създаването и повишаването на екологичната култура в обществото, като се започне от децата и учениците, които чрез реални и практични решения да внесат промяна в отношението ни към природата. Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им имат важно значение за опазването на околната среда и пестене на природните ресурси.

В конкурса със свои предложения участваха детски градини и училища от цялата община. Комисия от експерти, председателствана от кмета д-р Генчо Генчев и със специалното участие на Станислав Станчев – началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ – В. Търново, отличи големите победители в конкурса – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов. По изключение, комисията връчи и една индивидуална награда на Иван Асенов Спасов – ученик от осми клас в СУ „Николай Катранов“.

Ето и отличените предложения:

● „Състезателно-обучителна платформа за разделно събиране на отпадъци“ на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов, която получава награда от 1250 лева. Създадената онлайн платформа е универсална, може да бъде надградена и да се използва от различни институции в общината за следене и отчитане на резултати от дейности, свързани с разделното събиране на отпадъци. Същевременно, платформата има и образователен характер.

● „А ти можеш ли?“, инициатива на ДГ „Васил Левски“ – гр. Свищов за разделно събиране на отпадъци, която получава награда от 1250 лева. Инициативата е отличена, заради мултиплицирането на добрия пример на децата от страна на техните родители, които вече събират разделно отпадъците вкъщи. Промяната в начина ни на мислене, в начина ни на живот започва с нашите деца, които чрез личния си опит и поведение ни показват как да пазим света около нас.

● Електронна игра „Рециклиране“, програмирана от Иван Асенов Спасов – ученик от осми клас в СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов, който получава награда от 500 лева. Играта е интерактивна, като по забавен и интересен начин се постига образователен ефект относно разделното събиране на отпадъци. Тя може да бъде надградена и разширена чрез включването на още допълнителни компоненти и функции. Популяризирането на играта сред децата и учениците ще повиши тяхната екологична култура, използвайки тази занимателна и любопитна форма.

 

Всички предложения, подадени за участие в конкурса, ще бъдат публикувани в рубриката ни „За пример!“

 

Децата вече знаят и могат да събират разделно, за да пазят природата чиста. А ти можеш ли?

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook