ОБЩИНСКИ КЛУБ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ „ЛИДЕР“ ЗАПОЧНА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СВИЩОВ
Медиа:

В началото на месец март  стартира дейността на Общински клуб за кариерно развитие „Лидер“, създаден по проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (BG05M9OP001-2.056-0015-C01) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01).

Клубът ще работи с учениците от община Свищов, като се цели чрез запознаване със спецификите на отделните професии в реална работна среда от първо лице, те да направят информиран избор за средното си образование и/или професия и да открият възможности за своята бъдеща реализация.

Ръководители на клуб „Лидер“ са Румяна Пенева и Петя Гутева.  От 15 март те стартираха представянето на клуба и неговата дейност пред учениците от прогимназиален етап в свищовските училища. Първото представянето на клуба беше пред седмокласниците в СУ „Димитър Благоев“, а на 17 март и пред учениците от СУ „Николай Катранов“. През тази седмица са предвидени срещи със седмокласниците от  СУ „Цветан Радославов“ и от ОУ „Филип Сакелариевич“.

Общинският клуб „Лидер“ допълва възможностите и формите за кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците, като отразява образователните политики на Община Свищов в това отношение.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook