ОБЩО 9 СПОРТНИ, ИЗВЪНКЛАСНИ, ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕДЛАГА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. СВИЩОВ НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП
Медиа:

СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов предлага на своите ученици в начален етап (1-4 клас) общо 9 спортни, извънкласни, проектни дейности и дейности по интереси, които  се организират приоритетно след часовете по самоподготовка в следните тематичните направления и клубове:

  1. Джудо със старши треньор Севдан Златанов – 1-4 (5-12) клас
  2. Футбол с треньор Момчил Тодоров – 1-4 клас
  3. Аеробна гимнастика с треньор Милка Венкова – 1-4 клас
  4. Мажоретен състав с треньор Милка Венкова – 1-4 клас
  5. Народни танци с хореограф Петя Петрова – 1-4 (5-7) клас
  6. Фанфарен оркестър „Акорд“ с ръководители Георги Герчев и Деян Йорданов – 3-4 (5-12) клас
  7. „Работилница на въображението“ – г-жа Петя Караманлиева
  8. „Изучаване на околната среда“ – г-жа Райка Попова
  9. Волейбол с треньор Здравена Радева – 4-6 клас

Чрез дейностите по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците, както и развиване на физическата им култура.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“