Обучение на тема „Финансиране за стартиращи предприемачи“ в рамките на проект Skills4MSEs „Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро- и малки предприятия“

Българо-румънска палата организира обучение на тема „Финансиране за стартиращи предприемачи“ в рамките на проект Skills4MSEs „Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро- и малки предприятия“. Курсът е безплатен. Обучението се финансира със средства от програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

Курсът ще бъде еднодневен, като участниците могат да изберат формата, в която да се включат – присъствена в Русе на 27 май 2021 г., или онлайн – в платформата ZOOM на 28 май 2021 г.

Обучителният курс Е ПОДХОДЯЩ за:
* Студенти, които имат идеи за собствен бизнес след завършване на образованието си.
* Хора на трудов договор или безработни лица с бизнес идея, които обмислят да започнат собствена стопанска дейност.
* Предприемачи, които наскоро са стартирали реализация на своя идея.
* Собственици на бизнес, които планират старт на ново бизнес начинание в друга сфера.
* Социални предприемачи.

Обучението НЕ Е предназначено за счетоводители и финансови експерти, то е в помощ на настоящи или бъдещи собственици на бизнес и цели да им даде необходимите базови знания, за да управляват успешно своите бъдещи компании.

Допълнителна информация за темите, програмата и регистрационния формуляр можете да намерите на следния линк:
https://elleya.eu/bg/finansirane-za-startirashti-predpriemachi.