Обучение в СУ „Димитър Благоев“ по програма „Приятели с водата“

Програмата цели повишаване разбирането на водната безопасност сред учениците от началните класове.

 

За периода от 13.05.2019 г. до 27.05.2019 г. в час на класния ръководител се проведе обучение по Програма „Приятели с водата“ за повишаване разбирането на водната безопасност сред учениците от началните класове.

С програмата бяха запознати 126 бр. ученици от III-ти и IV-ти клас. Всички те получиха грамоти за придобити начални знания и умения за безопасно контактуване с водата.

На снимките са ученици от III-ти „в“ клас с кл. ръководител Лена Ганева и IV-ти „в“ клас с кл. ръководител Лукреция Йошева.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов