Обява за провеждане на подбор на длъжността логопед в ДГ „Радост“

ДГ „Радост“ обявява провеждане на подбор на длъжността „Логопед“ по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 2.

obyava logoped 17.08.21g.