Обява за провеждане на подбор на длъжността „Учител в детска градина“ в ДГ „Радост“

ДГ „Радост“ обявява 2 свободни работни места за длъжността „Учител в детска градина“ код по НКПД 23425002

obyava uchitel 08.21g.