Обявена е грипна ваканция
Медиа:

През последните две седмици в страната се наблюдава ежедневно увеличение на броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.
На територията на област Велико Търново обстановката е аналогична, като заболяемостта от ОРЗ и грип за периода 25.02 – 04.03.2020 г. достигна 181,21 на 10 000 население – стойност, показваща, че заболяемостта е достигнала до епидемично ниво. Най-висока е регистрираната заболяемост във възрастовите групи 5 – 14 г. и 0 – 4 г., следвани от групата 15 – 29 г.
Считано от 06.03.2020 г. със заповед РД-01-41/05.03.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново във връзка с решение на Областния оперативен съвет за борба с грип и ОРЗ от 05.03.2020 г., на територията на област Велико Търново се обявява грипна епидемия, като са разпоредени следните профилактични и противоепидемични мерки: 1. 1. В лечебните заведения за болнична помощ:
– преустановяване на плановите операции;
– преустановяване на свижданията;
– стриктно спазване на Наредба № 3/08.05.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контролна вътре болничните инфекции;
– осигуряване на възможности за разширяване на легловия капацитет на детско отделение и вътрешни отделения, за сметка на други отделения с оглед приемане на насочени пациенти с грип или усложнения от грипа.
2. В лечебните заведения за извън болнична помощ:
– преустановяване на работата на женските и детските консултации;
– преустановяване провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации.
3. Ограничаване провеждането на мероприятия с масов характер.
4. Извършване в детските заведения (детски градини и детски ясли) на ежедневен филтър от медицинските специалисти, като откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персоналана детските заведения не се допускат на работа.
5. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на всички общини в областта, за периода от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.
С цел прекъсване на механизма на предаване на заразата за времето, в което са прекратени учебните занятия да се ограничат всички извънучилищни мероприятия и извънкласни форми на обучение, при които се събират деца и младежи.