Обявени са резултатите от националните външни оценявания за прием след 7 клас по БЕЛ и по математика
Медиа:

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че са обявени резултатите от националните външни оценявания след 7 клас по БЕЛ и по математика.

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Обявяването на резултатите по-рано осигурява на учениците и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал на ученика.

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 7 юли 2020 година.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища.Кандидатстването  е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявления и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнездо. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.