Обявени  са резултатите от първо класиране за приема в първи клас

Уважаеми родители,
Обявени са резултатите от първо класиране за приема в първи клас.
От 04 юни до 10 юни 2021 година класираните деца могат да бъдат записани в съответните училища, в които са приети, съгласно графика на дейностите за прием в първи клас, в общинските училища на територията на град Свищов, за учебната 2021- 2022 година.