Обяви за работни позиции, стаж и стипендии в БНБ

Уважаеми колеги,
Информация за свободни работни позиции, стажове и стипендии в БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА може да следите на сайта им в раздел Кариери: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUJobOpportunities/AUJOFreePositions/index.htm