ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА СТЕМ ЦЕНТЪР ПИТКО В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. СВИЩОВ
Медиа:

На 21.12.2021 г. официално беше открит СТЕМ център ПИТКО (Проучване, Иновации, Технологии, Компетенции, Образование) в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов. Гости на събитието бяха Д-р Генчо Генчев – кмет на Община Свищов, Д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет Свищов, инж. Розалия Личева – началник на РУО – В. Търново, Д-р Станислава Стоянова – Заместник – кмет на Община Свищов, Бедри Алиев – Заместник – кмет на Община Свищов, Доц. Д-р Христо Сирашки – Председател на обществения съвет към СУ „Димитър Благоев“, Инж. Илиян Илиев, Калин Киров – управител на „Кейсием“ ЕООД, Иван Иванов – управител на „Инвест строй монтаж“ ЕООД, Теодор Паришев – представител на „Мебели Жан“, Симона Гайдарова – представител на вестник „Дунавска Зора“.

Събитието откриха фанфарен оркестър „Акорд“ и Симона Иванова.  Г-жа Цветанка Кирова – Директор на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов, приветства гостите и представи проекта и идеята за СТЕМ центъра. Инж. Розалия Личева и Д-р Генчо Генчев поздравиха екипа, работил по проекта и пожелаха много успехи. Ученици представиха всички зали и демонстрираха опити в кабинета по физика – пречистване на водата, чрез филтруване; в кабинета по биология – биологично замърсяване, разглеждане на организми под микроскоп; в кабинета по химия – химично замърсяване, изследване на мътността на водата, като се изследва филтруваната вода от кабинета по физика. Накрая в залата на З D принтера бяха изработени молекула на водата, снежинки и ключодържатели – подарък за гостите.

ПИТКО е финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици.

STEM центърът обхваща три класни стаи в Корпус А с коридори и съществуваща зона за природолюбители „Зелена класна стая“ – фитнес, с приблизителна площ 200 квадратни метра. Изборът е основан на улеснен достъп и за деца със специални образователни потребности(СОП).

В трите секции има интерактивни дисплеи и дъски, 3D принтер, 3D скенер и интерактивна маса, даващи възможност за онагледяване на учебния материал. Предвидени са лабораторни станции, мобилни дигитални лабораторни комплекти, 3D модели и макети, магнитна дъска и комплекти по теми.

Центърът за изследвания позволява на учениците да изградят лабораторни умения, с помощта на които ще се научат да се справят с проблемите от реалния свят.

По този начин започвайки от 5 към 10 клас ще се придвижваме от дисциплинарна към трансдисциплинарна интеграция.

Водата, като понятие, започва да се изучава още в 5 клас в отделните модули по „Човекът и природата“. При разработването на STEM уроци ще се достигне до гъвкавост при трансфера на изучаването му от физична, химична и биологична гледна точка. Затова се разработиха нови учебни програми, които ще доведат до взаимно свързване на отделните модули.

Чрез „изцапването на ръцете“ децата ще запазят естественото си мислене и ще разберат природата, защото много от нещата около нас възрастния човек приема за даденост, но младия интерпретира по различен начин.

СТЕМ центърът вече работи, провеждат се часове по химия, биология и физика в него. Фитнесът също се ползва активно.

Учениците споделят, че карайки часове в ПИТКО усвояват по-лесно и бързо материала и интересът им към биологията и химията се засилва.

Линк към всички снимки: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3251675931623266&type=3

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook