Около половината студенти не успяват да завършат

Около 50 на сто от приетите студенти в 1 курс впоследствие напускат висшето образование и не успяват да завършат, съобщи просветният служебен министър Николай Денков:

„С други думи, широко отворената врата в началото не означава, че всеки може да завърши, както понякога се казва. Всъщност завършват само около половината от студентите и това е общо за всички висши училища, почти без изключения, за почти всички професионални направления, с изключение на тези, които са със силно мотивирани студенти, както са медицина, фармация, но като цяло това е един модел на висше образование, който е приет в целия свят – широк достъп, след което оцеляват, ако мога така да се изразя, само тези, които учат сериозно“, каза министър Денков въз основа на данните от Националната карта на висшето образование в България, която бе оповестена преди дни и която е в процес на обществено обсъждане до 19 юли.