Онлайн кръгла маса на тема „Фискални и социални ефекти от намаляване ставката на ДДС в ресторантьорството в условията на COVID-19“

Катедра „Икономика и управление на туризма“ организира онлайн кръгла маса на тема „Фискални и социални ефекти от намаляване ставката на ДДС в ресторантьорството в условията на COVID-19“ на 23 октомври 2020 г. от 14:00 ч. В събитието ще вземат участие преподаватели с научни интереси в сферата на туризма.

За допълнителна информация:
проф. д-р Марияна Божинова
m.bozhinova@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Любомира Тодорова
l.todorova@uni-svishtov.bg
сл. тел. 0631/66 210

По информация на: СА „Д.А.Ценов“