Онлайн национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
и екипът на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

имат удоволствието да поканят учениците от 11-ти и 12-ти клас на училищата в страната да вземат участие в организираното онлайн състезание по „Митнически и данъчен контрол“, което ще се проведе на 30 март 2021 г.

Състезанието представлява делова игра, в която учениците трябва да проследят законосъобразното изпълнение на конкретни външнотърговски сделки от страна на компания „Х“, като отчетат особеностите на приложимите у нас митнически и данъчни разпоредби. Дава се възможност за креативност при избора на форма и подход към използваните контролни процедури. За решаване на поставения казус са достатъчни знанията, получени от учениците по изучаваните от тях икономически дисциплини.

Няма ограничение за броя на участниците в ученическото състезание от едно училище. Участниците ще бъдат разпределени в смесени екипи, съставени от представители на участващите училища. Екипите ще бъдат подпомагани от ментори – преподаватели и студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

Желаещите за участие, моля да изпратят до 26.03.2021 г. на e-mail:control@uni-svishtov.bg, следната информация:

Трите имена
Училище
Град
Клас
Валиден e-mail