Онлайн публична лекция „Актуални митнически казуси на Съда на ЕС“, с лектор адв. Георги Горанов

На 27 май 2021 г., от 18.00 часа, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ организира онлайн публична лекция с лектор адв. Георги Горанов. На нея ще бъде представен казус, свързан с отговорността на складодържателя при кражба на стоки под режим митническо складиране. Във връзка с този случай, по инициатива на български икономически оператор, е образувано дело С-655-2018 г. на Съда на ЕС, по което съдът изразява мнение относно съразмерността и справедливостта на присъденото заплащане на липсващия предмет на нарушението (откраднатите стоки под режим митническо складиране).
Адв. Георги Горанов е практикуващ адвокат с дългогодишен опит в областта на митническото, акцизно и данъчно право. Представлява успешно пред административните и съдебни органи български и чуждестранни транспортни, логистични и спедиторски компании, одобрени икономически оператори, митнически представители, производители, износители и вносители.
От 2006 г. адв. Георги Горанов е лектор и външен консултант към БТПП в областта на митническото и акцизно законодателство. Член на националната организация на митническите агенти (НОМА).
От 1997 г. до 2001 г. Георги Горанов работи като юрисконсулт в ЦМУ на Агенция “Митници”. През този период участва в работни групи по изготвяне проектите за Закона за митниците, Правилника за неговото прилагане и вътрешноведомствени актове на Агенцията. Изнася лекции в Центъра за подготовка на митнически кадри. Лектор към Учебния център на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) по теми, свързани с митническото и акцизно законодателство.
Завършил е специалност „Право” в СУ “Св. Св. Климент Охридски” през 1997 г.