ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ ПРОВЕДЕ В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ
Медиа:

Като част от събитията, посветени на празника на Търговската гимназия, учениците от двата осми класа на училището, под менторството на учителите си Милена Георгиева и Моника Цветанова, проведоха онлайн състезание по английски език. Състезанието протече в два кръга, под формата на игра, организирана в Kahoot.  Първият кръг бе отделен за всяка паралелка, в платформата Тиймс, под ръководството на съответния преподавател. Учениците се състезаваха индивидуално и трябваше да отговарят на 27 въпроса на тема: Nutrition Food и така премериха сили едновременно в знанията си по английски език и в бързината на своите реакции. Състезанието протече напрегнато до последната секунда. Първенци за своите паралелки станаха Мартин Даков от VIII а и Магдалена Тонева от VIII б клас.

Вторият кръг се проведе между двамата победители на тема: Determiners and quantifiers. Участниците трябваше да отговарят на 21 въпроса, отново в платформата Kahoot. След оспорвана надпревара, с минимална разлика, финален победител стана Магдалена Тонева.

Поздравления за всички участници и първенеца в състезанието по английски език!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“