ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЕТСКИ КОНКУРС  НА ТЕМА „ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД“ ОТ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Медиа:

Конкурс за детска рисунка за деца от детски градини и ученици от цялата страна.

1. ЦЕЛИ:

• Да популяризира схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и да повиши нивото на интереса у децата и учениците към здравословното хранене.

2. ОРГАНИЗАТОР:

Държавен фонд „Земеделие“ – РА – гр.София;

3. УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи деца от І-ва до подготвителна група включително в детските градини, деца от подготвителна група и ученици от 1-ви до 4-ти клас включително в училищата, деца от подготвителна група и ученици от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа, които посещават редовно държавни, общински и частни детски градини или държавни, общински и частни училища или центровете за специална образователна подкрепа. Участниците се групират в две възрастови групи:

• 1-ва -възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;

• 2-ра възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

4. КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ:

Децата следва да подготвят рисунка на тема „Защо да хапвам плод, мляко и мед“ и да изпратят сканирано копие на имейл konkurs@dfz.bg или по пощата (по куриер) на адрес София 1618, „Цар Борис III“ 136 за конкурса „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. За рисуване да бъдат използвани моливи, пастели,флумастери, темперни или акварелни бои, размер на рисунката А4. Ще се приемат и дигитални рисунки – нарисувани и сканирани, както и създадени на таблет или компютър.

Рисунките, които ще се изпращат по електронен път на имейла (konkurs@dfz.bg), трябва да бъдат с размер 4 Mb и да са снимани с фотоапарат или цветен скенер.

В един имейл могат да се изпращат не повече от 4 рисунки (до 13 Mb).

Конкурсът се огласява чрез:

• Официалния сайт на ДФЗ;

• Чрез медиите;

5. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

• Участниците изпращат рисунка по конкурсната задача за съответната възрастова група. Всяка рисунка трябва да е придружена с трите имена на участника, учебно заведение, адрес и телефон за връзка.

• Рисунки се приемат от 19 до 30 октомври включително.

• Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември.

6. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР:

• съответствие с темата – „Защо да хапвам плод, мляко и мед“;

• креативност и оригиналност на идеята;

• съчетаване на цветове и композиция;

7. НАГРАДИ:

• Награда за най-добрата рисунка в 1-възрастова група – таблет;

• Награда за най-добрата рисунка в 2-възрастова група – таблет;

• Трета поощрителна награда – таблет;

Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г.

С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.

Организаторът на конкурса поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

Участвайки в конкурса, участниците предоставят авторските права над рисунките на Организатора.

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136

тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202

факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

Източник: ДФ „Земеделие“