От 23:30 ч. на 27 ноември до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването
С издадена от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.

С целия текст на заповедта може да се запознаете на следния линк в сайта на Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/25/zapoved-01-677-25-11-2020.pdf

zapoved-01-677-25-11-2020