От 24 юни до 10 юли 2020 г., в Етнографски музей „Сладкаровата къща“
Медиа:
От 24 юни до 10 юли 2020 г., в Етнографски музей „Сладкаровата къща“
е изложена за посещение изложбата „Батак 1876 година. Хроника на една безсмъртна пролет“ от фонда на Исторически музей – Батак. Гостуващата изложба е по повод Деня на освобождението на Свищов – 27 юни.
Вход свободен за жителите на община Свищов.
По информация на: Росен Маринов,
Дирекция“Култура и културно наследство“