От днес може да се подават заявленията за прием в ДГ и яслените групи

Уважаеми родители,

от днес 18 до 30 юни ще имате възможност да подадете своите заявления за прием в ДГ и яслени групи .

Напомняме Ви, че информацията е обявени в системата, както и на публичния сайт за прием в раздел „Новини“ – в двата входа.