От днес се възстановява присъственото обучение във всички училища и детски градини на територията на община Свищов
Медиа:

Считано от днес 04.01.2021 г., понеделник, се възстановява присъственото обучение във всички училища и детски градини на територията на община Свищов. В края на миналата година директорите на институциите бяха уведомени за възможността за започване на присъствено обучение, разпоредено със заповед на Министъра на образованието и науката. Заповедта се отнася за учениците от I до IV клас и децата от подготвителните групи, за децата от детските градини и яслените групи. Във всички сгради беше създадена организация за почистване, основна дезинфекция и отопляне на помещенията. Днес при засилен контрол, при посрещането на децата и учениците, бяха създадени условия за безопасно пребиваване в детските градини и училищата и стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Приемът се извърши в нормален ред и без напрежение, от страна на родителите. Заниманията се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки. На персонала са осигурени лични предпазни средства – маски, ръкавици, шлемове. Родители вътре в сградите на детските заведения не се допускат нито при постъпване на малчуганите, нито при взимането им. На територията на община Свищов процентът на посещаемост в детските градини е 73 %.
По молба на родителите 7 ученици остават да се обучават от разстояние в електронна среда.
За учениците от V до XII клас от 04.01 до 31.01.2021 година обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
Молим всички да бъдат отговорни и да спазват нужните мерки, с цел опазване здравето на децата и работещите в образователните институции!