ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ КЪМ БИЗНЕСА ТРЪГВАТ ВСЕ ПО-ПОДГОТВЕНИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ

От университетите към бизнеса тръгват все по-подготвени млади специалисти. Това е резултатът от направените през последните години промени в системата на висшето образование. Една от най-важните бе, че се даде възможност представители на бизнеса да участват в преподаването и да помагат за по-доброто обучение на студентите. Около това мнение се обединиха участниците в дискусията „Най-добрите университети – до бизнеса“, която се проведе като част от онлайн церемонията по награждаването на най-добрите университети в България.

През последните няколко години се направиха много важни крачки към промяна на важни пунктове на образованието, а твърденията, че студент се става лесно и това сваля качеството на образованието, вече са в миналото, бяха категорични ректорите на българските университети, които участваха в дискусията. „Вече имаме баланс между броя на кандидат-студентите и местата за прием, това е и причината качеството да се повишава. Промяната във финансирането на висшите училища също доведе до повишаване на качеството на обучението“, заяви ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на Съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков.

Обединението на университетите е необходимо, бяха единодушни представителите на висшите училища в дискусията. „През последните години, благодарение на доброто ни партньорство с ректорите на висшите училища, успяхме да направим много. В резултат на политиките за преструктуриране на приема в университетите се увеличи броят на студентите в педагогическите, инженерните, аграрните, техническите, природо –математическите науки. Увеличихме и дела на финансирането на университетите, на базата на обвързаност с постиганите резултати и качество. Двойно нарасна научната дейност, чуждестранните студенти също се удвоиха”, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посочи, че приемът в университетите трябва да е обвързан с нуждите на бизнеса и допълни, че предстои справянето с още редица предизвикателства.

По думите на министър Вълчев най-важният фактор в системата на висшето образование са преподавателите, затова възнагражденията им трябва да са 135-140% от средната заплата за страната. Така най-добрите студенти ще стават преподаватели и младите хора ще получат ясен сигнал, че си заслужава да останат в университетите. „Времето никога не е било толкова динамично. Българските университети трябва да са модерни, да участват в мрежи, в които да споделят практики, ресурси, програми, школи. От друга страна те трябва да предлагат на студентите си интердисциплинарност, различно обучение, да формират комплексни умения, възможности за развитие, креативност и допълнително надграждане“, каза още министър Вълчев. Според него в следващите години ще се инвестира в подобряване на материалната база и изграждането на модерни университетски кампуси.

За поредна година Софийският университет „Климент Охридски“ получи приза за най-добър университет като първенец в 23 професионални направления, а наградата бе символично връчена от министър Вълчев на ректора проф. Анастас Герджиков. На церемонията бяха отличени още 20 висши училища, сред които Университетът за национално и световно стопанство, Техническият университет в София, Медицинските университети в София и Пловдив, Тракийският университет в Стара Загора и други. Класацията на най-добрите университети се прави на базата на Рейтинговата система на висшите училища, а наградите се организират от в. „24 часа“ с подкрепата на МОН.

Източник: МОН