От утре се възобновява присъственото обучение за най-малките ученици. Детските градини и ясли също отварят врати

Считано от 04.01.2021 г., понеделник, при спазване на всички противоепидемични мерки, се възстановява присъственото обучение в училище за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група.
За учениците от V до XII клас от 04.01 до 31.01.2021 година обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Детските градини и ясли също отварят врати!
Молим всички да бъдат отговорни и да спазват нужните противоепидемични мерки!