ОТ УТРЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС

В средните училища и професионалните гимназии на територията на Община Свищов с резултатите от първо и второ класиране в VIII клас са записани общо 188 ученици.

От 26 юли (сряда) стартира приемането на документи за участие в трети етап на класиране. В подаваното заявление  ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените свободни места, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Малкото останали незаети места, участващи в трето класиране по училища, профили и специалности са разпределени по следния начин:

 • В СУ „Цветан Радославов“: профил „Природни науки“ – 2 свободни места.
 • В СПГ „ Алеко Константинов“:
  • за професия „Техник по транспортна  техника“, специалност  „Автотранспортна техника“ – 2 свободни места,
  • за професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ – 9 свободни места;
  • за професия „Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 6 свободни места.
 • В ПДТГ „ Димитър Хадживасилев“:
  • за професия „Икономист – информатик“, специалност  „Икономическа информатика“ – 5 свободни места;
  • за професия „Организатор на интернет приложения“, специалност  „Електронна търговия“ – 10 свободни места;
  • за професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ – 8 свободни места;
  • за професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност “Организация на туризма и свободното време“- 3 свободни места

Тук е публикувана информация възможностите за обучение след седми клас в образователни институции на територията на община Свищов.

Времевото разпределение на дейностите по приемането на учениците в VIII клас, които следват е:

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 07 – 08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици след четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.

Попълване на Заявление до директора на училището за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране от 16 август до 10 септември 2023 г.