Отбелязваме Международният ден на учителя

На днешния ден в над 100 държави по света отбелязват Международния ден на учителя.

От 1994 година е обявен от организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). Идеята за това идва на състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя“. Професионалният празник на учителя се отбелязва в над 100 държави от цял свят.

Добрият учител е подарък за учениците, защото в негово лице те могат да намерят и приятел, и семейство. На този ден трябва да си спомним за всички добри учители в живота ни и да им благодарим за търпението, за знанията, за подкрепата, за насърчаването.