Отчет за дейността на Училищен ученически омбудсман на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов  за учебната 2019/2020 година
Медиа:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на Училищен ученически омбудсман на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов

за учебната 2019/2020 година

През изминалата учебна година, като омбудсман на Търговската гимназия, съвместно с Ученическия съвет на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, участвах активно в организирането на мероприятия и кампании с обществен и вътрешноинституционален характер.

Омбудсманът е официален ученически представител и се застъпва със средствата, позволени от неговия статут, когато с действие или бездействие, по някакъв начин са нарушени права на ученици в училището. Бях избран на тази длъжнст чрез електронно гласуване, като преди това участвах в публичен дебат заедно с другия претендент и в предизборен клип за бъдещите ми цели и роля като омбудсман.

Съобразно гласа на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ заех поста на омбудсман за учебната 2019/ 2020 година и официално положих клетва. За щастие, през моя мандат до момента нямаше нито едно регистрирано оплакване на ученик, отправено официално към мен, което е израз на духа на разбирателство и спокойната атмосфера в нашето училище.

Във връзка със Световния ден на добротата, съвместно с председателя на Ученическия съвет се включих в Кръгла маса по темата, организирана от Местната за града комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Организирахме няколко кампании „Училищен базар“ с цел набиране на средства с благотворителен характер в помощ на хора в нужда. Предоставени бяха парични средства на свищовлийката Станимира Ницова, както и хранителни продукти за социално слаби семейства в навечерието на Коледа, със съдействието на Сдружение „Рисувай с нас!“.

Предвид създалата се ситуация с разпространението на COVID-19, заедно с екипа, с който работихме съвместно през първи срок на учебната 2019/2020г., съхранихме желанието си да бъдем в помощ на ученици и учители и продължихме да играем спояваща роля в периода на онлайн обучението, помагайки индивидуално на всеки нуждаещ се както при ползването на обучителната платформа, така и в разнообразните начини за комуникация.

С удоволствие се включих и в тържествената церемония по завършването на Випуск 2020.

Търговската гимназия разполага с мощен потенциал от хора с ясни цели и възможности за постигането им. Ученическото самоуправление постоянно работи както за генериране и реализация на нови и интересни идеи, така и за съхраняване живи на традициите в ПДТГ „Д. Хадживасилев“.

Макар че съгласно статута на Училищния ученически омбудсман постът ще бъде предаден на друг единадесетокласник за следващ мандат, с удоволствие бих участвал в екипа на ученическото самоуправление и през учебната 2020/2021 година!

Изготвил: Борис – Александър Димитров Спасов – УУО на ПДТГ „Д. Хадживасилев“

 

 

ПДТГ – УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ

СПОДЕЛЕНАТА ХРАНА Е ПО-СЛАДКА

През учебната 2019/2020 година ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, стана част от проект „Училища за здраве в Европа“. След участието си на семинари и обучения, екипът на Търговската гимназия за реализиране на проекта разработи своя програма за дейности в рамките на учебната 2019/2020 година. Един от приоритетите на програмата е здравно образование и здравословно хранене. Сред целите на приоритета е намаляване консумацията на ,,бързите храни” от учениците и по-често хранене със семейството. Това ни подтикна да се включим и в конкурса ,,Посланици на здравето” под надслов „Споделената храна е по-сладка“.

И така в условията на извънредно положение и дистанционно обучение нашите ученици се развихриха в кухнята и показаха своите кулинарни способности. Те не само споделиха своите любими рецепти и начина им на приготвяне, но и ни  направиха част от тази инициатива, като ни изпратиха снимки на своите кулинарни творения.

Всички тези вкусни рецепти бяха предоставени на Марияна Любенова – учител по здравно образование и активна част от училищния екип по проект „Училища за здраве в Европа“. А целият екип, в това число и учениците, участващи в инициативата, решихме да споделим рецептите с вас – приятелите на Търговската гимназия. Предоставените снимки и рецепти бяха обработени от Петя Гутева, координатор на училищния екип по проекта, и резултатът е виртуална готварска книжка.

С това ние, екипът на Търговската гимназия по проект „Училища за здраве в Европа“, искаме да покажем, че няма по-сладка храна от тази, сготвена с любов от любим човек и споделена с най-близките ни!

 

ВИЖТЕ ВИДЕОКЛИП С ПРИГОТВЕНИТЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ХРАНИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ  И  ТЕХНИТЕ  РЕЦЕПТИ

 

(линк: https://youtu.be/j8kGEulzSsI

Код за вграждане: <iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/j8kGEulzSsI“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe> )

 

ПОД КУПОЛА НА МЕРКУРИЙ

През последната ми година учителстване в ПДТГ“Д. Хадживасилев“ имах късмета да съм класна на 12б клас. Наистина се оказа късмет – не съм била класна от доста време и от септември направо в 12 клас… Трябваше ми време да се адаптирам. Но децата си заслужаваха всичките ми положени усилия!  В тази пандемична обстановка и последвалото неприсъствено обучение, общуването с тях (виртуалното се оказа по-интересно) беше като дъгата след дъжда, която всички с надежда очакваме. В началото  ние, учителите, очаквахме с надежда да излезем скоро от нетипичното учене. Не сме очаквали такъв дълъг период на престой вкъщи. По някое време започнах да си задавам въпроси от типа „дали”, „ако”, „когато”, но оказа се, учениците ми бяха по-нетърпеливи и от мен – липсваше им училището, общуването, динамиката в учебните часове и всичко, от което в този момент бяха лишени.

Заговори се за удължаване на срокове за матури, променяха се дати пак, и пак…. Децата ми стоически издържаха, давахме си кураж и си помагахме взаимно. Което трябваше да се преподава, се преподаваше. Което трябваше да се научи, се научаваше и ето, че ситуацията се изясни – ще има матури, ще има и държавни изпити и вие, деца, ще завършите успешно. След като МОН окончателно определи датите за изпити в 12 клас, ми олекна. Май не само на мен! „От тук нататък сте вие, деца!“, си казах наум, „И късметът да е с вас!“

Дойдоха и минаха матури и държавни изпити, всички се явиха там, където пожелаха. Късметът наистина е бил с тях – всички изкараха добри оценки и целият ми клас ще се дипломира успешно, в добавка ще получат и свидетелства за професионална квалификация! Голямата част от тях вече са приети в университети, а на останалите кандидатстването им предстои. Така е, като имат хубави оценки, навред са добре дошли!

Гордея се с постиженията на учениците от 12б клас! Удоволствие за мен е да ги виждам пораснали, умни, отворени към предизвикателствата на живота и най-вече – добри хора!!!

Отличилите се на матурите и държавните изпити ще бъдат поощрени и от МОН – те ще получават стипендия в университетите в размер на 100 лв.месечно. От моя клас това са Донислав Вълков, Ивана Симеонова и Симеон Ангелов. Благодаря ви, деца, за достойното представяне и нека Търговската гимназия е винаги жива в сърцата ви!

Добринка Микова – ст. учител и класен ръководител

51  ученици от Търговската гимназия  в Свищов получават професионална квалификация след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията.  Така на пазара на труда излизат 16 икономист-информатици, 23-ма организатори на туристическа и агентска дейност и 12 сътрудници в малък и среден бизнес. Повече от 90% от учениците ще кандидатстват във ВУЗ, но почти всеки от тях споделя намерение да работи по време на своето обучение.

В комисиите за оценяване бяха включени и представители на работодателите, управителите на „Алма Сист” ООД – г-жа Гергана Живкова, „ Еконт”– офис Свищов – г-жа Теменужка Тончева и „АСКОМ КОНСУЛТ” ЕООД  – г-н Асен Боянов. Едно от конкурентните предимства на Търговската гимназия  е успешното партньорство с местния бизнес и осигуряване на възможност за практическо обучение на учениците в реална работна среда. Работодателите бяха впечатлени от бързото и качествено изпълнение на проектното задание  от  икономистите – информатици, от  отличните умения на организаторите на туристическа и агентска дейност за оценка на конкретната работна ситуация,  уменията им за работа с документи на чужд език и атрактивното представяне на екскурзоводска беседа. Сътрудниците в малък и среден бизнес защитиха шест проекта като демонстрираха отлични комуникационни и презентационни умения. В съдържателно отношение впечатлиха с компетентности за анализ и прогнозиране на бизнес средата, умения за маркетингово прогнозиране и планиране, оригинални инвестиционни решения и с  предложените гъвкави организационни структури. Всяка една от професиите дава възможност за стартиране на бизнес, а учениците доказаха и по време на последния изпит, че имат  изградени предприемачеси нагласи.

Формирането на предприемачески компетентности е другото конкурентно предимство на гимназията. То е целенасочен процес, независимо по каква специалност се обучават учениците. В гимназията от 10 години има Център за кариерно ориентиране и предприемачество, който обединява дейността на педагогическите специалисти за създаване на предприемачи – лидери. Бизнес образованието е необходимо за формирането на характера, типа на  мислене и поведение. XXI век е различен от предходния – съвременният човек живее в свят на виртуални услуги, високоскоростни комуникации чрез интернет и социалните мрежи. Забързаността и ценностите на XXI век създават нови изисквания към съвременното образование. Затова училищната образователна политика е насочена към формирането на предприемачи-лидери, които са достатъчно ярки личности, свободни да слушат себе си и да следват мечтите си. Това са хората, които се осмеляват да тръгнат по своя път и да водят другите.

За учебната 2020/2021 година ПДТГ „Димитър Хадживасилев” ще приеме по 26 ученици в спецалностите „Системно програмиране” и „Електронна търговия”, които ще бъдат следващият випуск предприемачи – лидери.

По информация на ПДТГ „Д. Хадживасилев“