ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА „АЛЕКО И ТУРИЗМА“  ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА АЛЕКОВИТЕ ПРАЗНИЦИ
Медиа:

С открит урок на тема „Алеко и туризма“  започна честването на 160 години от рождението на Алеко Константинов.

Пред ученици от 3 и 4 класове на ОУ „Филип Сакелариевич“, СУ „Николай Катранов“ и СУ „Димитър Благоев“ учениците от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и служители от ИМ представиха вълнуваща презентация за видния свищовец и неговия принос за развитието на туристическото дело в България.  В края на урока презентаторите зададоха въпроси, на които четвъртокласниците отговориха правилно.

Гости на събитието бяха д-р Анелия Димитрова-зам. кмет УЕПО, г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование“, г-жа Лиляна Димигтрова – ВриД на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, г-жа Таня Ликова – гл. експерт „Култура“ и класни ръководители от учебните институции.

Урокът се проведе в изложбената зала на Исторически музей гр. Свищов.