Открит урок на тема „Безопасен интернет“
Медиа:

Открита практика на тема „Безопасен интернет“ проведе старши учител Маргарита Цанева Петрова с учениците си от група за ЦДО при V б клас.

Откритата практика бе част от дейностите по проект „В света на училището на бъдещето“, финансиран по програма „Еразъм+“.

По време на занятието, под ръководството на своя учител, ученците демонстрираха отлични знания по темата и обещаха да ги споделят и с другите деца в училище.

Занятието бе наблюдавано от класния ръководител на V б клас г-н Ангел Ангелов, заместник-директора г-жа Христина Борисова, педагогическия съветник г-жа Анелия Илиева и учители в групи за целодневна органзация.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов